LLRAA – Lietuvos lauko reklamos agentūrų asociacija, veikianti pagal bendros veiklos sutartį tarp Lauko reklamos asociacijos ir Baltijos išorinės reklamos firmų asociacijos.

Lauko reklamos asociacija ir Baltijos išorinės reklamos firmų asociacija vienija pagrindines lauko reklamos verslą vykdančias įmones, veikiančias Lietuvos Respublikoje.

LLRAA veiklos pagrindinis tikslas – koordinuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijų ir lauko reklamos srityje veikiančių bendrovių pozicijas, siekiant, kad tarp valstybės ir savivaldybės institucijų bei lauko reklamos įmonių vyktų efektyvus apsikeitimas informacija ir dialogas.

LLRAA siekia, kad išorinės reklamos veiklos teisinis reguliavimas būtų:

-        maksimaliai efektyvus;

-         nesukeliantis bereikalingų išlaidų valstybės ir savivaldybės institucijoms, taip pat reklamos užsakovams ir reklamos skleidėjams;

-        nustatantis skaidrias verslo sąlygas;

-        leidžiantis priimti operatyvius sprendimus;

-        aiškiai suprantamas ir vienodai interpretuojamas;

-        atitinkantis bendrus reklamos vartotojų ir išorinės reklamos bendrovių interesus;

-        išvengiantis bet kokio pobūdžio diskriminacijos tiek dėl lauko reklamos bendrovių, tiek bendrai lyginant lauko reklamą kaip reklamos skleidimo būdą su kitais reklamos skleidimo būdais (televizija, spaudos leidiniai, internetas, radijas ir pan.)

Įgyvendindama minėtus tikslus LLRAA teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybės institucijoms dėl teisės aktų projektų, taip pat gavusi tokius teisės projektus iš valstybės ir savivaldybės institucijų, pateikia savo pastabas ir siūlomą teisės aktų redakciją.

© 2011 LLRAA - Lietuvos lauko reklamos agentūrų asociacija Suffusion theme by Sayontan Sinha